Tjenester

image

Elektrotjenester

Vinde leverer flere store og mindre prosjekter on- og offshore med elektropersonell. Våre ansatte har spesialkompetanse og lang erfaring med å løse oppgaver i høyden med bruk av tilkomstteknikk.

Les mer her

image

Vedlikehold og modifikasjon

Vinde har mer enn 12 års erfaring med vedlikehold og modifikasjonsoppdrag på NCS. Våre operatører utfører mekanisk arbeid innen alle disipler og har spisskompetanse innen løfte- og rigge-operasjoner, modifikasjon, riving, hydraulikk og sveis.

  

Les mer her

image

Inspeksjon - NDT

Vinde er en komplett leverandør av inspeksjonstjenester on- og offshore og har lang erfaring med alle konvensjonelle NDT-metoder

  

Les mer her

 
image

Telekom

Vinde planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fiber, tele og mobilnett over hele Skandinavia.

Les mer her

image

Programvare

Vinde tilbyr inspeksjoner ved bruk av Inspectio - en programvaretjeneste for inspeksjoner og feltarbeid.

Les mer her

image

Kurs

Vinde er leverandør av kurs innen bruk av fallsikringsutstyr og observasjonsteknikk. Vi tilbyr kurs som er spesialtilpasset kundens behov.

Les mer her

   
 
sertifiseringer