Telekom

← tilbake

Vinde planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fiber, tele og mobilnett over hele Skandinavia.

Våre forretningsområder inkluderer:

 

Vinde innehar autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett).

Trykk på logo nedenfor for å se autorisasjonsbevissertifiseringer