Fallsikringsutstyr og observasjonsteknikk

← tilbake

Vinde er leverandør av kurs innen bruk av fallsikringsutstyr og observasjonsteknikk. Vi tilbyr kurs som er spesialtilpasset kundens behov.

Våre kursholdere har meget god erfaring med å holde kurs på kundens arbeidssted. På denne måten får personellet opplæring i bruken av utstyret som er spesialtilpasset deres arbeidsmiljø, samtidig som arbeidsgiver reduserer kostnader knyttet til reise og opphold for de ansatte.

I tillegg til våre kurs, tilbyr Vinde også salg og inspeksjon av fallsikringsutstyr.

Vi kan i dag tilby følgende kurs for eksterne kunder:

1. Tilpasset fallsikringskurs etter kundens behov.
2. Grunnkurs Mastearbeid med årlig nedfiring.
3. Grunnkurs Stolpearbeid med årlig nedfiring.
4. FSE med førstehjelp.
5. Utvidet tauredningskurs rettet mot Brann og redning, Politi, Forsvaret og andre instanser som måtte ha ett behov for dette.
6. Opplæring i bruk av ActSafe Taumoped og Ronin Taumoped

Alle kurs blir gjennomført iht. forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §10, NS 9610, anbefalinger fra SOFT og produsentenes brukerveiledninger.

  

sertifiseringer