Elektropersonell

← tilbake

Vinde leverer flere store og mindre prosjekter on- og offshore med elektropersonell. Våre ansatte har spesialkompetanse og lang erfaring med å løse oppgaver i høyden med bruk av tilkomstteknikk.


Vinde er den største leverandøren av elektro i kombinasjon med tilkomstteknikk på NCS. Vi har EX-kompetanse innenfor installasjon, inspeksjon og vedlikehold, og vi leverer feltingeniører med erfaring innen prosjektering, prosjektledelse og arbeidsledelse i felt.


Våre operatører leverer elektrotjenester med hovedvekt på nyinstallasjon, utskiftning, vedlikehold, automasjon, fittings & tubing samt EX-tilstandskontroll, inspeksjon og vedlikehold.           


Spesialister på å løse oppgaver i høyden

Våre operatører er spesialister på å hjelpe våre kunder med å løse oppgaver i høyden og har bred erfaring og kunnskap fra ulike installasjoner. De er til enhver tid oppdatert på gjeldende lover og standarder.

  

Registrert elektroinstallasjonsbedrift

Vinde er registrert elektroinstallasjonsbedrift, registrert Elvirksomhetsregister og er i stand til å forestå egne el-arbeider lavspent knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr.


sertifiseringer