← tilbake

Vi bemanner flere store og mindre prosjekter offshore med elektropersonell. Våre ansatte har spesialkompetanse og lang erfaring med å løse oppgaver i høyden med bruk av tilkomstteknikk.

Vinde er den største leverandøren av elektro i kombinasjon med tilkomstteknikk på NCS. Vi har EX-kompetanse innenfor installasjon, inspeksjon og vedlikehold, og vi leverer feltingeniører med erfaring innen prosjektering, prosjektledelse og arbeidsledelse i felt.


Våre operatører leverer elektrotjenester med hovedvekt på nyinstallasjon, utskiftning, vedlikehold, automasjon, fittings & tubing samt EX-tilstandskontroll, inspeksjon og vedlikehold.           


Spesialister på å løse oppgaver i høyden

Vinde tar ikke egne oppdrag, men leverer elektropersonell til et vidt spekter av kunder i det norske offshoremarkedet som en tjeneste innen bemanning. Våre operatører er spesialister på å hjelpe våre kunder med å løse oppgaver i høyden og har bred erfaring og kunnskap fra ulike installasjoner. De er til enhver tid oppdatert på gjeldende lover og standarder.


sertifiseringer