- En trygg arbeidsplass med mulighet for utvikling og mestring for den enkelte

HMS

divider_Vinde

I Vinde setter vi HMS først i alt vi gjør. Vårt mål er å unngå ulykker gjennom høy kompetanse, kontinuerlig forbedring og faglig engasjement. På denne måten kan vi sørge for at Vinde er en trygg arbeidsplass med mulighet for utvikling og mestring for den enkelte. 


Null skader på personell, materiell og ytre miljø er vårt overordnede mål. Vårt HMS-arbeid skal være basert på risikovurderinger og ivareta overholdelse av lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Vinde skal kontinuerlig jobbe med å forbedre våre rutiner for å unngå skader på personell og materiell. Ledelsen i Vinde skal utvise engasjement, planlegge og tilrettelegge for HMS-arbeidet. Vi skal alle etterleve vår HMS-policy, og aktivt bidra til å forbedre våre prosedyrer, kunnskap og ferdigheter.

Vi skal sette HMS først i alt vi gjør. HMS-arbeidet er integrert i vårt styringssystem. Sikkerheten skal være en avgjørende faktor i våre beslutninger.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi skal motivere våre ansatte og premiere forslag som bidrar til å øke sikkerheten i det vi gjør. Våre ansatte er en viktig bidragsyter til forbedringen av vårt HMS-arbeid.sertifiseringer