← tilbake

Vinde tilbyr inspeksjoner ved bruk av Inspectio - en programvaretjeneste for inspeksjoner og feltarbeid.

Med Inspectio-lisens kan du dele tilgang til ditt utstyr med våre inspektører, samt benytte web portal og mobilapplikasjon til egne inspeksjoner. Programvaren hjelper anleggseiere å spare verdifull tid ved å digitalt dokumentere feltoppgaver og sikre at utstyr er i samsvar med myndighetenes reguleringer eller egne prosedyrer. Utstyrsdatabasen i Inspectio gjør også at du kan bruke forhåndsdefinerte eller egendefinert sjekklister til å dokumentere alle feltoppgaver knyttet til ditt utstyr.

 Eksempler på type inspeksjoner vi kan hjelpe deg med: